1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hans forældre

Opdateret  16.04.20

Morten Christensen 1738 - 1810

d. 2den Dec. Klochen 9 om Morgenen fød Christen Anderssøn og Ellen Mortensdaatter Broe ved Møller, deres Søn Morten, baaren til Daaben d. 3 dito af Maren Anders Søes; Fadderne: Peder Anderssøn, Anders Anderssøn Møll, Christen Christenssøn Blach, Maren Anders Povelsøns og Inger Olufsdaatter Drasbech, alle fra Klitmøller.
1739
d. 18
de Januarii  introduceret Christen Anderssøns Hustrue ved Klitmøller Ellen Mortensdaatter Broe efter Sin Søn Morten.
Kirkegang efter barsel
Når en gift kvinde kom til kirke første gang efter at have født skulle hun introduceres, dvs. ledes ind af præsten i kirken. I princippet måtte hun slet ikke gå ud, og moderen var derfor heller ikke med til dåben, i den tid, hvor nyfødte blev døbt 8 dage efter fødslen.
Danske Lov 2-8-9 siger, at kvinderne skal
"sig indeholde" i fem eller seks uger, kirkeritualet af 25. juli 1685 nævner kun tidsrummet som "nogle uger" og beskrev hvordan introduktionen burde foregå. Kvinden skulle, sammen med et par følgekvinder, vente i våbenhuset. Så skulle præsten hente hende, og mens de stod på hver sin side af våbenhusets tærskel, skulle han minde hende "om hendes taksigelse imod Gud, som har hjulpet hende af den nød hun var udi, og givet hende glæde for sorrig formedelst en god forløsning". Så kunne hun gå ind i kirken og sætte sig på sin sædvanlige plads. Efter prædikenen gik både hun og følgekonerne op for at "ofre", dvs. lægge penge på alteret til præsten. Som regel var det under ofringen, at menigheden sang en salme, der blev opfattet som hørende til denne lejlighed, fx nr. 74 i Kingos salmebog "Min sjæl nu lover Herren". Nogle folkemindeoptegnelser fortæller, at man godt kunne tilpasse salmesangen til den konkrete lejlighed og fx synge andre vers eller salmer, hvis fx barnet var dødt.
Hvis barselkonen var død under fødslen har man - især fra nordvestsjælland - optegnelser, der fortæller, at der måtte lægges "offerpenge" i kisten, så en af sognets afdøde præster kunne "introducere" hende i det hinsides. Ellers kunne hun måske ikke komme i himlen.
For bondesamfundets mennesker var introduktionen nærmest en renselse. Barselkvinder, der ikke havde været i kirke, blev betragtet som "urene". De kunne komme til at gøre skade på andre og var særligt udsatte for overnaturlige væsners anslag, fx bjergtagelse.
Efter ceremonien i kirken blev der - efter formående - holdt et kirkegangsgilde, hvortil naturligvis bl.a. følgekonerne var selvskrevne. Introduktionsceremonien blev gjort frivillig i midten af 1700-årene, men skikken fortsatte - især i meget religiøse miljøer - langt ned imod vor tid.

Morten Christensen med tilnavnet Aalekiste bli'r altså født i Klitmøller den 2. december 1738. Han må ha' været et lille skravl, for han bli'r døbt i Vester Vandet kirke allerede dagen efter.
Den 22. oktober 1765 forlover han sig med Else Pedersdatter, født 18. juni 1737 i Aalekisten, Vester Vandet sogn, datter af Peder Christensen og Maren Povelsdatter i Aalekisten.
Morten og Else bli'r viet allerede ugen efter i Vester Vandet kirke.


d: 22de Octobris Morten Christenssøn og Else Pedersdaatter ved Aalkisten ved Klitmøller, Trolovede. Forlovere: Povel Olessøn og Peder Skræder. Viede d: 30te dto.


De får 4 børn:
Peder Mortensen, født 15. oktober 1766.  (
Kursiv er fra Vester Vandet kirkebog 1732 - 1792)
d: 15de Octobr fød Morten Christenssøn og Else Pedersdaatter Aalkist en Søn døbt dend 19de Ejusd: og kaldet Peder, frembaaren af Anne Christensdaatter, Christen Mølls, Faddere: Christen Anderssøn, Niels Christenssøn, Mads Larssøn, og Anne Marie Pedersdaatter ved Klitmøller.
Kiersten Mortensdatter, født 1769, død 1854, gift med Peder Pedersen Sixhøy
Ellen Mortensdatter, født 1774, død 4. august 1849, gift med Christen Jensen Morberg, husmand og fisker i Vorupør, Hundborg sogn.
D. 2 October havde Morten Christensen Aalekist en datter til daaben kaldet Ellen, Fadderne: Christen Olufsen Drasbechs konen, Niels Brandis konen, Anders Møll, Michel Broe, Oluf Povelsen.
25. marts 1779 føder Else en dødfødt datter.
Den 25de fødde Morten Aalekistes Hustrue ved Klitmøller et dødfød Pige Barn.
d. 28
de Martij begraved Morten Aalekistes dødfødte Barn.

Else dør 27. maj 1807 i Klitmøller og bli'r begravet 7. juni på Vester Vandet kirkegård.
Morten dør 18. maj 1810 og bli'r begravet 27. maj samme sted.

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Gå til næste side