1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hendes forældre

Opdateret  16.04.20

Kiersten Mortensdatter 1769 - 1854

Kiersten fødes 2. oktober 1769 i Klitmøller og døbes 8. oktober i Vester Vandet kirke.
(Kursiv er fra Vester Vandet kirkebog)
Dom 20 p: Trinit. Hafde Morten Christensen Aalekiste med sin Hustrue Else Peders Datter En Daatter til Daaben Kaldet Kiersten. Fød forhen d. 2 Oct. Fadere Maren Laurids Dat: Maren Christen Datt. fra Vangs Aae, Christen Andersen, Peder Hassing, Mads Christensen.

I 1799 er hun kommet "i uføre": Hun venter barn med Peder Pedersen Sixhøi fra Wangs Aae (ude ved Vesterhavet syd for Klitmøller). (Om Sixhøj-navnet, se her)

Dend 29de August tilkiendegav Peder Pedersen Sixhøy fra Wangs Aae i overværels af Forloverne Sven Brandi og Enevold Jensen Holler, at hand vilde ægte Pigen Kierstens Mortens Datter ved Klitmøller, viede dend 1 December.

Peder (barnefaderen) blev født 15. maj 1772 i Vangså. Man har åbenbart ikke været helt sikker på, at han ville overleve, for han bli'r døbt med det samme derhjemme af jordmoderen.
9 dage efter, den 24. maj døbes han igen, denne gang i Vang kirke.
Peder er søn af Peder Sixhøi fra Skårup og Maren Christensdatter fra Vangså. De er begge gift, men ikke med hinanden. Hør her: 

Nybyggerhuset "Øgbjerg", matr. nr. 11 (Skjærbakken 45, Vangså, se kortet forneden)
Man kan kun gisne om, hvad der har fået Niels Christensen Spillemand til at blive nybygger herude i klitten i år 1731.
Det vides ifølge kirkebogen, at der på dette tidspumkt har levet en familie i Thisted med tilnavnet Spillemand.
Niels Christensen er født som uægte barn, så rent socialt var det et stempel i sig selv dengang, så om det var af nød eller måske for at bryde ud af familiens sociale mønster, kan kun være gætteri.
Vi møder ham første gang ude på det stykke jord, han har fæstet af ejeren på Råstrup. Her står han med et læs tømmer bestående af 7-8 alens stykker. Sammen med ham er hans unge gravide kone Maren Christensdatter. (Om hende ved vi ikke noget, bortset fra at hun blev gift med Niels i 1730).
Om de har nået at få tag over hovedet, inden deres første barn, en søn, der fik navnet Christen, bliver født i 1731, vides ikke. Men i løbet af de næste 11 år får de 3 børn mere: Jens, født 1734, Anders, født 1737 og Benedikte i 1740.
Anders dør allerede da han er 15 år, og Christen, da han er 34.
I 1765, samme år som Christen dør, overtager den næstældste og
sidste levende bror Jens fæstet efter faderen.
Maren dør allerede det følgende år, i 1766, og Niels Christensen Spillemand er enkemand. Efter 5 års forløb gifter han sig igen med Karen Thomasdatter fra Int. De bliver boende hos
Jens og hans kone Maren Christensdatter. Trangt har det været i huset, både økonomisk og fysisk.
I 1773 dør Karen Thomasdatter (Int) og i 1778 lukker Niels Christensen Spillemand øjnene som almisse-lem i det hus, han selv havde bygget.
Jens Nielsen Krabbe og Maren Christensdatter fortsætter , hvor de gamle slap. De får deres to første børn, Christen i 1766 og Maren i 1768.
Jens Krabbe må ca. 1770 trække i "Kongens klæder". Han er væk fra hjemmet i 3 år. Dette forhindrer dog ikke
Maren i at få børn.
I 1772 fødes
Peder, som bliver opkaldt efter sin far Peder Sixhøj fra Skårup. 7 levende børn og 2 døde får Maren.
Tiden går, og vi hører først om Jens Krabbe i folketællingen 1787, hvor han står som "søelimit" og fisker.
I 1801 er der atter folketælling. Den beretter om
Jens og Maren, at de stadig bor i huset med deres yngste datter Karen på 15 år.
1809 dør
Jens 75 år gammel, og 10. februar 1816 er det Marens tur. Om Peder Sixhøi se næste side.

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

www.thistedmuseum.dk/

www.dkconline.dk
copyright kort: Kort og Matrikelstyrelsen;

Gå til næste side