1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hans forældre

Opdateret  16.04.20

Niels Sørensen (25739) 1709 - 1796

Niels Sørensen blev født på Stensgård (billede på side 21) på Helnæs i 1709. Han dør 14. maj 1796.
Den fjerde februar 1737 overtog han fæstet af
Gl. Ellebækgård efter sin onkel Anders Nielsen (90)
Måske var det ved samme lejlighed, at han blev gift med Ane Andersdatter (274) født 1716 på
nabogården
Dalsgård som datter af Anders Hansen Storm (128) og Kirsten Andersdatter (273).

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

www.dkconline.dk
copyright kort: Kort og Matrikelstyrelsen;

Gl. Ellebækgård

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Niels og Ane får 6 børn:

Anders Nielsen (477), født 1740, død juni 1806, gift med Anne Jørgensdatter (22533), husmand i
Ebberup
Anna Nielsdatter (476), født i 1744, død november 1795, gift med gårdmand Esben Jensen, fæster på Nygård
Søren Nielsen (479), født 1745, død 1775, gift med Maren Andersdatter (665)
Lars Nielsen (482), født 1746, død 2. oktober 1812, gift 1. med Else Jensdatter (834), 2. med
Anna Larsdatter (836) 
Hans Nielsen (480), født 1750, landsoldat
Niels Nielsen (451), født 1750, død 16. maj 1832, gift med Anna Jørgensdatter (825), gårdmand i Enemærket

Niels Sørensen lever under 4 konger:     
Frederik 4. indtil 1730,
Christian 6. 1730 til 1746,
Frederik 5. 1746 til 1766
samt Christian 7. til sin død i 1796

Christian 7.

1788: Sverige går til angreb på Rusland og pga. den dansk-russiske traktat tvinges Danmark med i krigen. Et dansk korps trænger ind i Sverige fra Norge.
29. september 1788:
Den danske hær besejrer en svensk hær ved Kvistrumbro.
Dette er krigens eneste slag.

Gå til næste side