1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hans forældre

Opdateret  16.04.20

Søfren Christensen (143) 1665 - 1756

Søfren Christensen fødes på Avernæsgård i 1665.
Han bliver gift med Anna Nielsdatter (92) fra
Stensgård og overtager fæstet på denne i 1707 efter svigerfaderen Niels Hansen (88).
I ægteskabet med Anna er der 4 børn:

Christen Sørensen (263) født 1701, død 1768, fæster af matr. 9, gift med Anne Thorsdatter (454)
Anna Sørensdatter (264) født 1708, død 19. marts 1794, gift med Anders Diderichsen (458), som fra 1734 er fæster af Stensgård sammen med svogeren Niels (25739).
Niels Sørensen (25739) født 1709, død 14. maj 1796, gift med Ane Andersdatter (274)
Karen Sørensdatter (25477) død 23. juli 1724

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Stensgård

www.dkconline.dk
copyright kort: Kort og Matrikelstyrelsen;
copyright data: Kulturarvsstyrelsen

Søfren Christensen lever under 5 konger:
Frederik 3. indtil 1670,
Christian 5. 1670 til 1699 
Frederik 4. 1699 til 1730,
Christian 6. 1730 til 1746 og
Frederik 5. til sin død i 1756

Christian 6.      Frederik 5.

1718: Den svenske hær trænger ind i både Nord- og Sydnorge.
11. december 1719: Ved Frederiksten bliver den svenske konge Karl XII dræbt og svenskerne trækker sig tilbage.
Sommeren 1719: Danske tropper trænger ind i Sverige fra Norge, men det kommer ikke til nogen egentlige kampe. Marstrand bliver erobret af Tordenskiold.
3. juli 1720: Danmark og Sverige slutter fred i den Store Nordiske Krig efter engelsk mægling, da begge parter er udmattede. Danmark modtager 600.000 Rigsdaler som erstatning for de erobrede områder, og Sverige må opgive toldfriheden i Øresund.

       Peder Tordenskjold

I resten af Søfren Christensens levetid er der fred i Danmark

Gå til næste side