1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hendes forældre

Opdateret  16.04.20

Karen Søfrensdatter (53) 1637 (?) - 1716

Karen Søfrensdatter fødes på Langøersbo. Der er usikkerhed om, hvornår hun fødes, men 1637 er ikke helt usandsynligt.
Karen bli'r gift med Christen Andersen (139) født 1620, død 1689.
De har først fæstet på
Avernæsgård (det nuværende Gammel Avernæs, som ejes af Danmarks Lærerforening og bruges som kursusejendom), men har fra 15. april 1667 fæstet på Helnæsgård.

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Karen og Christen får 7 børn:
Mette Cristensdatter (140) født 1658, død 1660
Anders Christensen (141) født 1661, død 1717, husmand på Helnæs, gift med Kirsten Hansdatter (255)
Anna Christensdatter (142) født 1664, død 1717, barn med Anders Simonsen (256)
Søfren Christensen (143) født 1665, død 1756, gift med Anna Nielsdatter (92)
Peder Christensen (144) født 1667, død 1668
Frederik Christensen (145) født 1669, død januar 1728, husmand, gift med Maren Nielsdatter (258)
Christen Christensen (146) født 1671

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Da Christen dør i 1689, gifter Karen sig med Jørgen Andersen (147). Ingen børn. Karen har levet under 4 konger: Christian 4. indtil 1648, Frederik 3. 1648 til 1670, Christian 5. 1670 til 1699 samt Frederik 4. til sin død i 1716

11. august 1658: Karl Gustav har fortrudt fredaftalen med Danmark, og svenske tropper indleder igen en belejring af København.
29. oktober 1658:
En hollandsk hjælpeflåde når København efter et søslag i Øresund.
8. december 1658:
Bornholm befrier sig selv fra den svenske besættelse.
10. februar 1659
: Svenske tropper stormer København, men bliver slået tilbage. De danske tab er 12 soldater, imens adskillige tusinde svenske soldater mister livet.

Chr. 5.

Fr. 4.

14. november 1659: Svenske tropper bliver besejret ved Nyborg.
Maj 1660: En fredsaftale underskrives i København. Norge får Trondhjems Len tilbage og Danmark får Bornholm tilbage.
Sommeren 1675: Krig med Sverige bryder igen ud, da Danmark ønsker at vinde de besiddelser tilbage man mistede i 1658. Danmark besætter Gottorp og foretager flere succesfulde angreb imod de svenske besiddelser i Nordtyskland.
December 1675:
Wismar erobres af danske tropper.
April 1676:
Den danske admiral Niels Juel erobrer Gotland.
29. juni 1675:
Danske tropper landsættes ved Raa i Sverige og flere byer erobres.
17. august 1676: En dansk styrke besejres ved Fylle Bro.
3. december 1676: Den danske og svenske hær mødes ved Lund. Det ender i et dansk nederlag, og er det blodigste slag der nogensinde er udkæmpet imellem Danmark og Sverige. Næsten 9000 soldater bliver dræbt.
26. juni 1676: Et dansk angreb på Malmø mislykkes
1. juli 1677: En dansk flåde under Niels Juul besejrer en svensk flåde i Køge Bugt. Svenskerne mister 20 skibe og 4.000 mand. Ingen danske skibe går tabt.
14. juli. 1677: Danske styrker bliver slået ved Landskrona.
Sommeren 1677: Da Frankrig, som er allieret med Sverige, truer med at blande sig, må Danmark bøje sig, og der sluttes fred. Danmark tvinges til at opgive alle sine erobringer.
Foråret 1700: Sverige fører krig med Polen, som er Danmarks allierede. Danske tropper besætter Gottorp, der er under svensk beskyttelse.
4. august 1700:
Svenske tropper går i land på Sjælland. Frederik IV slutter fred med Gottorp, og Danmark og Sverige indgår en 9-årig våbenhvile.
28. oktober 1709:
Danmark erklærer Sverige krig, efter at Karl XII er besejret ved Poltava af russerne.
10. marts 1710: Danske tropper bliver besejret ved Helsingborg og trækker sig ud af Sverige. Krigen føres videre imod de svenske besiddelser i Nordtyskland.
20. december 1712: Danske styrker besejres ved Gadebusch.
Foråret 1713: En svensk styrke på 10.000 mand tvinges til overgivelse i fæstningen Gottorp.
8. august 1714: Helgoland tvinges til overgivelse efter et dansk bombardement
24. april 1715: En svensk flåde bliver besejret ved Femern.
23. december 1715: En dansk-preussisk-russisk hær erobrer Stralsund.
8. marts 1716: Den svenske hær går ind i Norge og erobrer Kristiania (Oslo). De bliver kort efter tvunget tilbage, da Tordenskiold ødelægger en svensk
forsyningflåde ved Dynekilen.
19. april 1716: Wismar kapitulerer til de danske styrker. Dermed faldt det sidste svenske støttepunkt i Nordtyskland.

Gå til næste side