1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hans forældre

Opdateret  16.04.20

Søfren Jørgensen Bomand (19) 1600 - 1658

Søfren Jørgensen Bomand fødes på Langøersbo år 1600. Fæster af Langøersbo fra 1638 til 1656.
Gift med Anna "Søfrens" (51). Der kendes to børn:

Hans Søfrensen Bomand (52), født 1622, død 1673. Fæster af matr. 30, Helnæs, som er den såkaldte Martin Ellebæks Gård.
Karen Søfrensdatter (53) født 1627, død april 1717, gift 1. gang med Christen Andersen (139),
anden gang med Jørgen Andersen (147)

Der er mange "hvis'er" og "måske'er" i forbindelse med Søfren Jørgensen Bomands død i 1658.
Han kan meget vel være død i forbindelse med svenskernes hærgen på Vestfyn, herunder på

Søfren Jørgensen Bomand har levet under to konger: Christian 4. indtil 1648 og Frederik d. 3. til sin

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Som det ses nedenfor, gik den svenske hær over isen på
Lillebælt den 30. januar 1658.
De gik over fra Stenderup Hage i Jylland til Fønsskov på Fynssiden, men også længere sydpå fra Hejls over Brandsø til Tybrind Vig lige nord for Husby, hvor de slog en dansk hærstyrke. Derfra fortsatte de øst- og sydover på Fyn og hærgede og plyndrede, hvor de

Frederik 3.

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Sveriges kong Karl 10. Gustav

December 1643: Krig med Sverige bryder ud pga. en årelang strid om herredømmet i Østersøen og pga. Sveriges misfornøjelse med Øresundstolden.
12. december 1643: Den svenske feltherre Torstensson overskrider grænsen til Holsten fra svenskerne besiddelser i Nordtyskland.
Januar 1644: Jylland besættes af svenske tropper.
Februar 1644: Svenske tropper under Gustav Horn rykker ind i Skåne og bliver først stoppet ved Malmø.
16. maj 1644:
En dansk flåde besejrer en hollandsk flåde ved Lister Dyb, som er sendt afsted til forstærkning af svenskerne.
1. juli 1644: Den danske flåde møder den svenske flåde ved Kolberg Heide. Det ender i en dansk strategisk sejr, da svenskerne trækker sig tilbage til Kieler fjorden.
12. oktober 1644: en kombineret svensk-hollandsk flåde besejrer en dansk flåde ved Fehmern. Dette afgør reelt krigen.
Februar 1645: Fredsforhandlinger indledes i Brømsebro.
13. august 1645: Danmark og Sverige slutter fred i Brømsebro. Danmark tvinges til at afgive Gotland, Øsel, Halland og en del af Norge.
1. juni 1657: Danmark erklærer Sverige krig i den Første Svenske Krig for at vinde de tabte områder tilbage. Chancen kommer imens den svenske Kong Gustav er optaget af krigen i Polen.
21. Juli 1657: Svenske tropper overskrider grænsen til Holsten og fortsætte op i Jylland.
12-13 september 1657: Et søslag imellem svenske og danske krigsskibe ender uafgjort.
24. oktober 1657: Frederiks Odde (Fredericia) falder, og dermed er de sidste danske styrker i Jylland slået.
30. januar 1658: Svenske tropper krydser Lillebælt der er frosset til. Nyborg falder kort tid efter.
Februar 1658: Svenske tropper når via Lolland og Falster til Sjælland og København. Den danske regering anmoder om fred.
18. februar 1658: Danmark og Sverige slutter fred. Danmark mister Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm og en del af Norge.

Gå til næste side