1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hans forældre

Opdateret  16.04.20

Jørgen Pedersen Bomand (12) 1579 - 1638

Jørgen Pedersen Bomand fødes på Langøersbo i 1579.
Hans kones (18) navn kender vi ikke. De får 7 børn:

Mette Jørgensdatter (25) født 1599, død februar 1658, gift med Rasmus Rasmussen Snediker (17) Fæster af Halvgården, matrikel 8, Brydegård.
Søfren Jørgensen Bomand (19) født 1600, død 1658, gift med Anna Søfrensdatter (51)
Peder Jørgensen Bomand (20) født 1602, død 1658, gift med Anne "Peders" (132) Fæster af
Abkjeldgård, matr. 33, Helnæs.
Jep Jørgensen Bomand (22) født 1604, død efter 1681, gift 2. gang med Anne Henriksdatter (59), indtil 1658 fæster af Langøersbo, men er i 1669 fæster af Eskelund i Håre.
Laurits Jørgensen Bomand (21) født 1604, død 1662, gift med Mette Andersdatter Rose (54),
overtager i 1658 fæstet af Langøersbo fra broderen Jep.
Kirsten Jørgensdatter (23) født 1613, død januar 1670, gift med Jens Nielsen Staldmester (115) fæster af en gård i Brydegård.
Anna Jørgensdatter (24) født 1614, død november 1679, gift med Peder Lauridsen, gårdmand på matr. 13, Dreslette.

Sammen med sin mor driver Jørgen Pedersen Langøersbo indtil hendes død (efter 1610). Derefter alene.

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Jørgen Pedersen Bomand, der som sine forfædre var pengeudlåner i større stil, skrev sammen med tre andre Helnæsbønder i 1616 et brev til kong Christian d. Fjerde, hvori de beder om lov til at opføre en kirke på Helnæs, da det er en meget besværlig sag at komme til kirke i Sønderby.
Efter en del skriverier frem og tilbage får Helnæsboerne
tilladelsen, og 1. maj 1618 indvies Helnæs Kirke.

Kirken blev bygget med et klokketårn af træ.
Det nuværende klokketårn er tilføjet i 1740.

Jørgen Pedersen Bomand har levet under to konger: Frederik 2. indtil 1588 og Christian

4. april 1611: Krig imellem Danmark og Sverige bryder ud, da Sverige forsøger at bryde Danmarks monopol på handelen med Rusland.
11. juni 1611: Den svenske hær bliver besejret ved Kalmar.
20. januar 1613:
Danmark og Sverige underskriver en fredstraktat. Danmarks stilling som den førende i Norden slås fast.
1618: Danmark går ind i krigen mellem katolikker og protestanter.
1626: Den danske hær under Christian d. IV bliver besejret af en katolsk hær i Slaget ved Lutter am Barenberg.
1628: I Slaget ved Wolgast bliver Christian d. IV besejret af en

Gå til næste side