1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hans forældre

Opdateret  16.04.20

Peder Jørgensen Bomand (10)  1558 - 1599

Peder Jørgensen Bomand er født på Langøersbo i 1558.
Han bli'r omkring 1578 gift med Karen ? (11), som bli'r kaldt "Karen Bokone", overtager fæstet på Langøersbo og driver den indtil sin død d. 3. maj 1599.
Der kendes kun ét barn:
Jørgen Pedersen Bomand (12) født ca. 1579, død 1638

Peder Jørgensen bli'r ligesom sine forældre begravet i Sønderby Kirke. Der bli'r lagt en ligsten i gulvet i kirken til minde om Peder og hans far Jørgen. Stenen ligger endnu i gulvet i sideskibet.

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Peder Jørgensen har levet under 2 konger:

Frederik 2. indtil 1588
Christian 4. til sin død i 1599

Han er barn under 7-årskrigen 1563 - 71 (se forrige side), men herefter er der en rolig periode resten af Peder Jørgensens liv.

Frederik 2. erobrer den svenske fæstning Elfsborg (Älvsborg, se forrige side) ved Gøteborg, i 1563. Fæstningen lå ved Sveriges eneste adgang til havet i vest (Kattegat).

Peder Jørgensens bomærke
(på ligstenen i
Sønderby kirke).

Gå til næste side