1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

Opdateret  16.04.20

Vi springer lige til Tahitas slægt, nogle af Sixhøj'ernes forfædre. (se her)

Omtrent samtidig med Peder Jørgensen på Helnæs (se forrige side) lever der i Klitmøller, Vester Vandet Sogn, en Christen Kløvborg.

Tilnavnet Kløvborg stammer fra et hus i Vang, som siden sandede til. (se her)
Christen er en af dine tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip-oldefædre.
Det eneste, vi ellers ved om Christen, er, at han måske er gift med en Mette Christensdatter (se her) og at han har mindst et barn:
Morten Christensen Kløvborg,  født 1595, død 1646.

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

I gule cirkler: øverst Klitmøller, nederst Helnæs

Mølledrift og skudefart
Klitmøller udtales med tryk på "møller", og det er da også møllerne, der har givet stedet navn. Tidligere lå der adskillige møller langs den å, som løber fra Vandet Sø ud i Vesterhavet. I dag er stedet mere kendt som en af Europas bedste lokaliteter til windsurfing.
Klitmøller var igennem århundreder et rigt samfund. Velstanden stammede fra skudehandel med Norge, hvortil man eksporterede korn og fødevarer, mens returlasten udgjorde blandt andet tømmer, jern og heste. Klitmøllers glansperiode varede indtil 1825, hvor det blev muligt at besejle Limfjorden fra Vesterhavet. Fra da af voksede Thisted på Klitmøllers bekostning.
De følgende 150 år var det fiskeriet, som var stedets førende erhverv. De mange redskabshuse vidner herom. Denne epoke varede indtil Hanstholm Havn blev indviet i 1967, og hele fiskerflåden flyttede

Gå til næste side