1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hans forældre

Opdateret  16.04.20

Jørgen Pedersen Bomand (3)  1536 - 1574

Jørgen Pedersen Bomand er født i 1536, er altså temmelig sikkert født på Hagenskov.
Da faderen, Peder Hanssen Bomand, dør i 1556, overtager Jørgen fæstet på Langøersbo.
Vi ved ikke, hvad hans kone (9) hed. Der kendes 1 barn:
Peder Jørgensen Bomand (10) født 1558, død 3. maj 1599

Jørgen Pedersen Bomand dør d. 9. januar 1574. Han bliver begravet i
Sønderby Kirke. Der var på den tid ingen kirke på Helnæs.

Tilbage til forsiden

Jørgen Pedersens såkaldte bomærke, som blev brugt som ejermærke på værktøj og redskaber. Den tids logo.Kan ses på en ligsten i Sønderby Kirke. Se stenen på næste side.

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Sønderby Kirke

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

www.dkconline.dk
copyright kort: Kort og Matrikelstyrelsen

Har levet under 2 konger:
                     
Christian 3. indtil 1559.Frederik 2. fra 1559 indtil Jørgen dør i 1574                                             

7-årskrigen:
31. juli 1563: Pga. magtambitioner og en strid om retten til hinandens rigsvåben bryder krigen ud imellem Danmark og Sverige.
15. september 1563: En dansk hær falder ind i Sverige og besætter Älvsborg.
30. maj 1564: En dansk flåde under kommando af Herluf Trolle besejrer en svensk flåde imellem Øland og Gotland.
1565: Krigens eneste større feltslag står ved Axtorna. Rantzau besejrer en talmæssigt overlegen svensk hær.
25. januar 1571: En fredsaftale afslutter Syvårskrigen imellem Sverige og Danmark. Danmark tilbageleverer Älvsborg imod en erstatning på 150.000 daler.

   Fr. 2.

Gå til næste side