1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

Opdateret  16.04.20

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Som dybest Brønd gir altid klarest Vand,
og lifligst Drik fra dunkle Væld udrinder,
så styrkes Slægtens Marv hos Barn og Mand
ved Folkets Arv af dybe, stærke Minder.
Din egen Dag er kort, men Slægtens lang;
læg Øret ydmygt til dens Rod forneden;
Årtusind toner op i Gråd og Sang,
mens Toppen suser imod Evigheden!


Vi søger Slægtens Spor i stort og småt,
i Flinteøksen efter Harvens Tænder,
i Mosefundets Smykke, plumpt og raat,
i Kirkens Kvadre, lagt af brede Hænder.
Hvert skimlet Skrift, hver skjoldet Alterbog
har gemt et Gran af Slægtens Ve og Vaade;
nu skal de røbe mig, hvad Vej jeg drog,
og løfte mig en Flig af Livets Gaade.
                                             
                                           Af Jeppe Aakjær

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Mindestenen øverst på denne side er rejst i 1953 af Bosamfundet, en meget aktiv
sammenslutning af Boere. Den står overfor indkørslen til Bogården på Helnæs.
Boerne har en hjemmeside på www.boesamfundet.dk. Den indeholder blandt
meget andet et link til en database med i øjeblikket ca. 45000 navne fra Bo-slægten.
Numrene i parentes efter hvert navn på de næste sider henviser til
personernes REF-numre i denne database.
Navne med blå understreget skrift er links til næste led.

Dette skrift er lavet til mine fire børn Michael, Sune, Morten og Stine.

Vi skal 500 år tilbage til vores tidligst kendte forfader, jeres
tip - tip - tip - tip - tip - tip - tip - tip - tip - tip - tip - tipoldefar på farfars side.

Vi kan komme næsten lige så langt tilbage på Tahitas (farmors) side og vil følge
de to slægter side om side op gennem tiden.
(Jeg er efterfølgende nået tilbage til kong Gorm den Gamle.  Se her.)

Gå til næste side