1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

Opdateret  16.04.20

Peder Hanssen Bomand (1) ca. 1500 - 1556

Vores ældst kendte forfader på farfars side, som vi ved noget om, blev født omkring år 1500.
Han fik navnet Peder Hanssen (Hans' søn) senere med tilnavnet Bomand.
Vi ved ikke præcist, hvornår eller hvor han blev født.Hvad vi derimod ved, er, at han blev slotsfoged på
Hagenskov, et gods på Vestfyn, engang i første halvdel af 1500-tallet.

Tilbage til forsiden

www.dkconline.dk
copyright kort: Kort og Matrikelstyrelsen;

De to slægter

Dengang var Hagenskov en stor middelalderborg, som lå i det, man kalder Hagenskov Voldsted.
Det var en fire-fløjet middelalderborg i 2 stokværk.
Borgen var ca. 100 meter på den ene led og ca. 70 m på den anden led, altså næsten som en fodboldbane, og den regnedes for en af de stærkeste borge i landet. Godset omfattede 15.000 tdr. land og 220 bøndergårde.
Denne borg brændte i 1741, og
det nye gods blev bygget 600 m nordvest for det gamle voldsted.  (Se herover og til venstre)

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Tekst fra Det Kulturhistoriske Centralregister. Forkortet originaltekst og resumé:
Voldsted, ca. 110 x 85 m uregelmæssig firkant med afrundede hjørner, omgivet af grav og af ydervolde på 3 sider. I bankens nordlige side findes et rundt kælderfundament og en overhvælvet underjordisk gang ind til kælderen "Jacob Erlandsens fangehul". Voldstedets opførelsestid er i middelalderen. Et firfløjet borganlæg er dokumenteret fra sen middelalder, og dette ombygges flere gange. Afbildet i Resens Atlas 1670. 1741 brændte slottet og 1775 blev ruinerne fjernet i forbindelse med arealets omdannelse til


Det er her på dette - efter datidens forhold - vældige borganlæg, vores forfader var slotsfoged i første halvdel af 1500-tallet.

Gå til næste side