1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

Opdateret  16.04.20

Navnet "Sixhøj"

I 1667 støder vi for første gang på navnet Sixhøj. Det sker i Hundborg
Herreds retsprotokol for 1666 til 1688.
Herefter har det desværre ikke været muligt for mig at følge navnet videre frem, så der er nu et hul frem til 1799, hvor det dukker op igen i Vester Vandet kirkebog for 1793 - 1814. (se her)

www.dkconline.dk
copyright kort: Kort og Matrikelstyrelsen;

(23/9). Niels Christensen Smed i Thisted fremkalder folk, der var vurderingsmænd i boet efter sal. Niels Pedersen i Skårup. De vidner, at nu sal. Anders Nielsen æskede 8 sldl. som hans morbroder var ham skyldig, og som han fik udlagt værdier for, bl.a. en bryggerkedel, som Laurits Andersen i Skårup tog til sig og lovede at give Anders Nielsens hustru Mette Christensdatter betaling for den. Niels Christensen ved Sishøy og en anden stævnede Laurits Andersen. Niels Christensen (Smed i Thisted) på sin søster Mette Christensdatters vegne tiltaler Laurits Andersen i Skårup for 7 sldl. efter tingsvidnes indhold med rente, i omtrent 10 år samt omkostninger.
(7/10). Niels Christensen Smed i Thisted på hans søster Mette Christensdatter i
Sixhøy hendes vegne. Laurits Andersen i Skårup forpligter sig til at betale Mette Christensdatter og hendes børn 14 sldl. skadesløs til Snabsting førstkommende og dermed alt klart imellem dem.

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Sixhøjgård med gravhøjen, som har givet navnet.

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

5. december. Erik Nielsen i Skinnerup på Peder Christensen i Sixhøj og medinteresseredes vegne fordrer af Mads Villadsens enke i Skårup, Maren Christensdatter og hans efterladte børn rigtig vurdering og skiftebrev efter sal. Christen Madsen i Skårup og hans sal. hustru Maren Nielsdatter eller hvad andet, der kan være oprettet i den sag, som angår den forfaldne arvelod.
3. okt. 1670. Peder Christensen i Nør Skuorup, fremstiller Jens Eskisen i Skuorup, Mads Viladsen ibm., Peder Christensen i Sønder Skuorup og Mads Christensen på Skoerheede, der beretter at de har været med Peder Christensen ved en bolig ved
Sigshøj, som han har i fæste, og set et jordhus på sønder side af en kålgård, 3 par spænde træer med jord ovenpå var lukket næsten til jorden.
5. december. 1670. Mads Christensen i Dollerup fremstiller sine søskende, Mette Christensdatter, barnefødt i Dollerup, og Peder Christensen ved
Sigshøj samt morbroderen Christen Laustsen i Dalgård i Hundborg. Mette Christensdatter, der er svag og skrøbelig og ikke kan tjene sit brød, får med morbroderens tilladelse udbetalt sin arvelod efter sine forældre, og giver Mads Christensen arveafkald.

I Klitmøller lever der samtidig en
"Christen Andersen Odde eller Schegshøj", født i 1647.
Jeg har hele vejen følt mig overbevist om, at slægten
Schegshøj i Klitmøller har noget med gården og navnet Sixhøj at gøre, og her er vi meget tæt på:

d. 25. Feb. 1695 ved 9 eller 10 formiddag fødd Christen Schegshøj oc Ane Lauritzd. ved Møller Deris Datter Ane, baaret til Daaben d. 3. Martii af Beritte unge Christen Drasbechs. Faddere: Poul Olesen, Anders Odde, Morten Broe, Chrisdentze Jens Hundborgs, Bodil Pedersd. Søe; Alle ved Møller. Mod. i Kirche 6 ug e.
Denne datter Ane bli'r gift med en Peder Pedersen Broe, og de kunne meget vel være forældre til de næste Sixhøj'er. Se side 30. Dette vil jeg prøve at arbejde videre med.
Når jeg mener, vi er meget tæt på en forbindelse, er det også, fordi
Beritte, (Se her, samme som Birgitte) som bærer barnet, er farmor til en Christen Pedersen Drasbech, som i 1805 sælger gården Sixhøi. Disse skudeejere var i perioder endog meget rige og investerede deres penge i bl.a. gårde. Den rigeste af dem ejede på et tidspunkt 22 gårde rundt omkring i Thy.

Gå til næste side