Christen Andersen
Tahitas mormors mormors farfar
Søn af Anders Rasmussen og Maren Christensdatter Dragsbech

Ellen Mortensdatter Broe
Tahitas mormors mormors farmor
Datter af Morten Andersen Broe og Bodil Christensdatter Kaasgaard

Opdateret  16.04.20

Christen fødes 14. september 1697 i Klitmøller
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1691 - 1731, opsl. 24

Ellen  fødes 27. november 1697 i Klitmøller og bli'r døbt 5. december i Vester Vandet kirke.
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1691 - 1731, opsl. 25

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Christen og Ellen gifter sig 19. oktober 1732 i Vester Vandet kirke.
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 25
Tekst i kursiv er fra Vester Vandet kirkebog:
Trolofvede og Sammenviede 1732:
d. 21 Augustij hafde Christen Andersen og Ellen Mortensdatter Broe ved Klitmøller [efter kongl. benaadings bref saa som de vare beslegtide] Trolovelse, Viede d. 19 octobr.
Aalborg Stift Ægteskabsbevillinger:
Christen Andersen Drasbech og Ellen Mortensdaatter Broe, Bønderfolk af Klit Møller Bye og Vestervandet Sogn, udi Thye, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi Tredie Leed beslegtet. Fredensborg Slot 9 Septembr 1731. Ringe vilkor til Nykiøbing Hospital 2 Rdr

En søn, Niels, fødes 30. juni 1733
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 17 - 18

En søn, Anders, fødes 14. marts 1736
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 96

En søn, Morten, Tahitas mormors mormors far, fødes 2. december 1738 i Klitmøller
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 110

En datter, Maren, fødes 1. september 1741
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 117

Ellen og Christen dør begge i slutningen af 1778. De bli'r begravet 3. januar 1779 på Vester Vandet kirkegård
Kb. Thisted, Hillerslev, Vester Vandet, 1732 - 92, opsl. 332

1779ve

d. 3 Januarij begravet Christen Andersen ved Klittmøller gl: 81 Aar og 3 Maaneder og samme dag begravet hans hustrue Ellen Mortensdatter 81 Aar og 2 Maaneder, havde leved i et kiærligt ægteskab med hinanden i 47 Aar og bleve [i ... heller] adskilte i døden men lagde i en grav.

Se også her

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her