Christen Lauritzen
Bertel Christensen
Tahitas farfars morfars farfar
Søn af Christen Bertellsen og Mette Bertelsdatter

Else Jensdatter
Tahitas farfars morfars farmor
Datter af
Anna Poulsdatter

Opdateret  16.04.20

Bertel er døbt 18. marts 1708 i Vesterby på Øland
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland 1649-1777 opsl. 225

Else er født ca. 1705
Gift 1. gang med Christen Lauritzen. Se nedenfor.

En søn, Anders, 1731
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust 1728 - 1814, opsl. 30

En søn, Thomas, 1732 (se nedenfor)
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust 1728 - 1814, opsl. 37

Christen bli'r begravet 20. søndag efter Trinitatis 1733, 45 år og 7 mdr. gl.
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust 1728 - 1814, opsl. 396

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Bertel og Else bli'r trolovede 14. januar 1734. Viet 18. juli samme år.
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust 1728 - 1814, opsl. 503

Bertel Christensen giftede sig som "Bertil Christensen af Øland" i 1734 til fæstet af den ejendom i Sønderøxe i Brovst sogn, som hans første kones mand Christen Lauritzen tidligere havde haft i fæste under Oxholm gods på Øland. Ejendommen blev overtaget af Bertel Christensens anden kones næste mand Peder Christensen Skomager, død 1789, og derefter af dennes stedsøn Peder Bertelsen.

Bertel Christensen blev med sin første kone stedfader til Thomas Christensen født 1732, opsl. 37, der i 1751 og 65 stod fadder til børn af stedfaderens andet ægteskab

En søn, Christen, Tahitas farfars morfars far, fødes 13. april 1735 i Sønderøxe, Brovst sogn.
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 51

I 1736 får Bertel og Else tvillinger, Morten og Jens. Begge dør og bli'r begravet 4 dage gamle.
K
b. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 57 og 400

Else bli'r begravet 22. april 1742 i Sønderøxe, 37 år gl.
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust 1728 - 1814, opsl. 407

Af et meget kortfattet udtog af skiftet efter Bertel Christensens hustru (altså hans første hustru Else Jensdatter) dateret den 10. dec. 1742 i Oksholm skifteprotokol ses, at aktiver og passiver blev opgjort til henholdsvis 52 rdlr. 4 mk. 5 sk. og 130 rdlr. 3 mk. 8 sk. så der var absolut intet at arve, derimod stort underskud.


Bertel gifter sig herefter d. 27. oktober 1743 med Anna Poulsdatter i Sønderøxe. Anna er født 1711.
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 509

En datter, Else,  1744 i Sønderøxe, Brovst sogn. † som barn??.
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 86

En søn, Poul, døbt 25. april 1745 i Sønderøkse
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 90

En søn, Lauritz, dobt 7. søndag efter Trinitatis 1748 i Sønderøxe
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 100

En søn, Anders, døbt 14. søndag efter Trinitatis 1751 i Sønderøxe
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 111

En søn, Niels, døbt Dom. Latare (9. marts) 1755 i Sønderøxe. (Niels er ikke en forfader, men en stedfader)
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 128

En datter, Else, døbt 2. søndag i Advent 1758 i Sønderøxe                                                                                      Moderen kaldes
Maren Povelsdatter ? Er vel en tanketorsk ?
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 145

En søn, Peder, døbt 2. Påskedag 1761 i Sønderøxe                                         
Moderen står også her som
Maren
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 155

En søn, Hans Friederich, døbt Nytårsdag 1764 i Sønderøxe
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 170

En datter, Mette, døbt 18. søndag efter Trinitatis 1767 i Sønderøxe
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust, 1728 - 1814, opsl. 188

Bertel bli'r begravet 5. maj 1771 i Sønderøxe
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust 1728 - 1814, opsl. 440

Anna blev gift anden gang 1771 i Brovst, trolovet 24. juli og viet 15. november 1771 med Peder (Christensen) Skomager født ca. 1725, død 1789 i Sønderøxe i Brovst sogn, begravet 20 dec. 64 år gl.

Anna dør 1806 i Sønderøxe Brovst sogn, begravet 6. juli i Sønderøxe som Peder Skomagers Enke i Sx, 95 år gl. 
Kb. Hjørring, Øster Han, Broust 1728 - 1814, opsl. 482

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her