1500                           1600                           1700                           1800                           1900                           2000                                           

hendes forældre

Opdateret  16.04.20

Ane Pouline Kirstine Sixhøj 1841 - 1914

Ane Pouline bli'r født 9. marts 1841 i Klitmøller. Hun bli'r døbt 8. april samme år i Vester Vandet kirke. Ane Pouline bli'r vævepige.
Den 18. marts 1864 bli'r hun i Vester Vandet kirke viet til Niels Jørgensen, født 3. december 1837 i
Sennels, døbt 1. januar 1838 i Sennels kirke. Niels er søn af murermester Jørgen Mikkelsen, født 25. oktober 1804 i Malle, Sennels sogn, og Kirsten Jensdatter Ringgaard, døbt 13. oktober 1805 i Hørdum kirke.

Niels havde brok og var derfor ikke indkaldt til tjeneste i krigen i 1864. Han var murer i Klitmøller.

Tilbage til forsiden

De to slægter

www.dkconline.dk
copyright kort: Kort og Matrikelstyrelsen;

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Niels delte hest med Jørgen Salmansen i Bleghule.
Jørgens kone, Else  Jensdatter, kunne hekse. Hun blev engang gal på jordmodermanden (naboen) og lagde derfor et æg udenfor sin dør, da han skulle passere forbi, men så kom hendes egen mand, Jørgen, og tog ægget, og han blev syg og lå i sengen af

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her

Ane Pouline og Niels boede i Ajs (Anders) Bangs hus nede ved åen, der løber fra Vester Vandet Sø. De købte huset og dyrkede jorden op, men byggede derefter huset på matr. 13b, Klitmøllervej 120 , hvor Stine (din oldemor, se huset her) er født.
Ane Pouline og Niels får 10 børn, og nu er vi så tæt på, at det måske er muligt for dig at finde ud af mere om disse børn og deres efterkommere, så derfor skriver jeg alt, hvad jeg ved om dem:

1. Kirstine Marie Jørgensen, født 29. oktober 1864 i Klitmøller,
døbt 2. november hjemme, og igen 4. december i Vester Vandet kirke. Tjente, da oldemor Stine blev døbt i 1885, på
Store Diernæs i Vang ikke så langt fra Sixhøj. Var ringforlovet med en Filtenborg, (senere ?) købmand i Ellidshøj, som var fadder til oldemor Stine. Marie rejste i 1886 til Vejgård og tjente som kokkepige på Mariendal syd for Ålborg.

Her mødte hun sin senere mand, Alexander Emanuel Strøm, som var karl på samme gård. Han blev senere graver på Vejgård kirkegård. De giftede sig 1888 i Nørre Tranders kirke.
Marie og Alexander får 4 børn:
Ane Marie Jørgine, født 1888, gift Kristensen, Povline, Johanne Nielsine og Johan Niels Aleksander.

Marie dør 1948 i Vejgård.

Marie

www.dkconline.dk
copyright kort: Kort og Matrikelstyrelsen;

Gå til næste side