Niels Jensen Munk
Søn af Johannes Palnesen og Gunner Aagesdatter

Christopher Eriksen

Helene Olufsdatter Saltensee
Datter af Oluf Jensen Saltensee og Sophie Holgersdatter

Opdateret  16.04.20

Født ca. 1310
Mail til Finn Holbek:
Goddag
Jeg er efterkommer af Niels Jensen Munk Vinranke, og undrer mig over hans efternavn "Jensen" som søn af en "Johannes". Hedder han i virkeligheden "Jonsen" ligesom sin bror, eller er der en anden forklaring?
På forhånd tak.  Med venlig hilsen Bo Sixhoej
Den bedste forklaring jeg kan give er at de gamle stavemåder kan variere i det uendelige; Johannes kan f.eks. opfattes som både Jon, Jens og Hans, og forvekslingerne imellem Kirsten, Kirstine, Christine, Cristiane osv. er nærmest endeløse. Forskellene skyldes alt fra lokale forhold, til præsters forskellige opfattelse af navnet. Det findes dokumenter hvor samme person er stavet på forskellig måde i samme dokument.
Det var vist først efter retsstavningsreformen der kom styr på tingene, men det ændrer jo ikke ved den bunke rod de kære forfædre har efterladt ;o)
Venlig hilsen
Finn Holbek
http://finnholbek.dk/genealogy/Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Niels er justitiarius regis
Skrev sig til Keldebæk og Låstrup; nævnt 1340-1364

En søn, Jens

En søn, Peder

En søn, Christiern

Fra Dalum kloster lyder der 1340 lovord om Niels Jensen Munk. Han og 2 andre adelsmænd har gjort sig »højtfortjente af jomfruerne« i klosteret. Hvad det er for opgaver, han har været med til at løse, fremgår ikke. Få år senere, i 1343, giver Øm kloster ham livsbrev på gods i Hjemslev herred i Midtjylland (bl.a. Nygård i Dover sogn), så han må siges at stå med gode skudsmål fra den gejstlige magts side, hvilket uden tvivl var godt for en lavadelsmand, der ville frem og op ad den sociale stige, via embeder i den offentlige sektor (hvis vigtigste områder var kirken og kronen).
Da Valdemar Atterdag efter sin kroning i 1340 tog fat på den store opgave at genetablere kongemagten, havde han brug for loyale embedsmænd. Niels Jensen havde de kvalifikationer, kongen lagde vægt på: velanbefalet og uden andel i de magtfulde godsbesiddende slægter, af hvilke især nogle af de fynske og jyske viste farlige tendenser til at modarbejde ham ved at slutte sig sammen med holstenerne.
Han havde tre sønner, Jens, Peder og Christiern, som begyndte med at skrive sig til arvegodset i Låstrup omkring 1380
www.mediakameratene.no/torbjhaugenslektXX.htm

Niels dør efter 1364

Helene gifter sig herefter med ridderen Christopher Eriksen

Helene dør før 1370Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her