Jens Tygesen Seefeld
Niels Jensen Munk
Søn af Jens Madsen og Anne Jensdatter Bagge

Inger Andersdatter Bjørn
Datter af Anders Jachimsen Bjørn og Anne Lauridsdatter Mus
NN Stygge

Opdateret  16.04.20Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

En datter, NN

I et indlæg i Kallundborgske Registratur er oplyst, hvem der omkring 1400 havde de forskellige gårde under hovedgården Brøndumgård (i Skarp Salling sogn, nabosogn til Næsborg) i pant, bl.a. er nævnt en »N. Jenssön«, altså Niels Jensen, som havde 1 gård i Næsborg og 6 gårde (hvoraf 4 øde) i Tolstrup (også i Næsborg sogn) i pant. Pantet i Tolstrup-gårdene havde han for 6 mark sølv, og gården i Næsborg havde han i pant »pro uno equo brunei coloris«, hvad der må betyde, at han holdt en (strids)hest for ejeren af Brøndumgård, som altså på denne måde havde udliciteret den rostjeneste, han ydede til kronen. Det ligger nær at antage, at denne Niels Jensen var en (ikke i adelsårbogen nævnt) søn af Jens Nielsen i Næsborg (man må vel i øvrigt forvente, at en søn af denne opkaldtes efter sin bedstefar, kongens justitiar).
En datter af Niels Jensen (ham med den brune hest) vil have været et passende parti for væbnersønnen Anders Plogmand fra Mors.

Niels dør 1497

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her