Anders Plogmand
Søn af Peder Assersen Vinter og NN Isaksdatter Plogmand

NN Nielsdatter Munk
Datter af Niels Jensen Munk og Inger Andersdatter Bjørn

Opdateret  16.04.20

Født omkring år 1400

http://home.tiscali.dk/8x012733/anders.pdf


Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

En søn, Niels Andersen

En datter, Gertrud Vinter

En søn, Jens Vinter

En datter, Anne Andersdatter

En datter, Else Andersdatter

En datter, Kirsten Andersdatter

En søn, Søren Andersen Vinter

Anders Winther var godsejer til Næsborg i Slet herred i Aalborg amt i Jylland.
Bondeslægten Winther i Næsborg havde en forfader, som hed
Anders Plogmand. Det fremlagde de flere gange bevis for på Slet herredsting, og i 1577 også på Viborg Landsting. Deres trumf var et tingsvidne af Slet herredsting 1556, hvor 24 mand bevidner at have set, at Anders Winther fremlagde »en gammel kirkebog«, hvorfra Næsborg kirkes jordebog anno 1465 citeres. Ifølge denne havde Anders Plogmand skænket 2 af de 4 ejendomme, kirken besad i sognet. Den ene, »et stub jord, kaldet Kirketorp«, gav anledning til strid, for der stod om den: »och schall hand och hans sande Arffuinger raade for huoe der schall haffue samme jord«, og heri lagde Anders Plogmands »sande arvinger«, at de skulle have indfæstningen ved fæsterskifte, mens kirkeværgen mente, den skulle tilfalde kirken. Vi skal ikke her blande os i det spørgsmål, blot sende en venlig tanke til kirkens folk for deres ihærdighed, for det er den, vi kan takke for oplysningen om, at Anders Winthers »forfæderne« var Anders Plogmand, om hvem vi samtidig, implicit, erfarer, at han var en bonde af et vist format, siden han kunne give sådanne gaver. Hvornår han levede, røbes ikke direkte, men i kirkens jordebog anno 1465 figurerede hans to donationer, og da den slags vel oftest hører en mere fremskreden alder til, kan vi nok med rimelighed ansætte hans levetid til første halvdel af 1400-tallet.
Væbneren
Anders Plogmand levede i Næsborg i begyndelsen af 1400-tallet, hele vejen knyttet til det samme betydelige selveje, som må være identisk med det, som Jens Nielsen Munk skrev sig til i 1404. Anders Winthers selveje på 9 gårde er ganske simpelt det eneste i Næsborg, der matcher et væbnergods. Det må via en datter (måske en sønnedatter) af Jens Nielsen være kommet til væbneren Anders Plogmand (som førte sin mors slægtsnavn, og hvis far var en Winther fra Mors), som i løbet af 1400-tallet må have mistet sin »frihed«, antagelig fordi den gik i glemmebogen ved at væbnertjenesten fra stedet ophørte.
Anders
Plogmand overtog, formentlig før 1418, gods i Næsborg, som må have været identisk med det, Jens Nielsen (Munk) skrev sig til i 1404.
Godsets omfang må vi slutte os til ud fra det gods, som
Anders Plogmands sønnesønner havde skøde på i det efterfølgende århundrede, og det var i alt 9 gårde.
www.tofteberg.dk

Anders dør efter 1465

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her