Stephan Lauridsen
Anders Vognsen Krag
Tahitas farfars mormors mormors far
Søn af Vogn Vognsen Munk og Mette Nielsdatter

Anna Christensdatter
Tahitas farfars mormors mormors mor
Datter af

Opdateret  16.04.20

Anders blev døbt 2. april 1670 i Torslev
Døbt 3. juli 1662 i Brovst


Først gift med Stephan Lauridsen. Ca. 1691
Stephan dør 1699, begraves 31. januar, 40 år gl.
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland, 1649 - 1777, opsl. 467

En søn, Stephan, døbes 9. juli 1699
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland, 1649 - 1777, opsl. 204

Tilbage til forsiden

De to slægter

Specielt om
Slægten fra Thy,
Hanherred og
Vendsyssel

Anders og Anna blev trolovede 14. maj og viet 15. oktober 1699 på Øland. Bor i Knudegaard.
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland, 1649 - 1777, opsl. 350

Christen, døbes 6. januar 1701
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland, 1649 - 1777, opsl. 206

Jørgen, døbes 1. april 1703, vies til Johanne, datter af Anders Christensen og Anne Lauridsdatter
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland, 1649 - 1777, opsl. 211

Stephan, døbes 18. januar 1705
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland, 1649 - 1777, opsl. 216

Vogn, døbes 8. maj 1707
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland, 1649 - 1777, opsl. 222

En datter, Mette, Tahitas farfars mormors mormor, døbes 20. maj 1709 på Øland
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland, 1649 - 1777, opsl. 228

Anders begraves 1. juni 1740 i Øland klosterkirke
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland, 1649 - 1777, opsl. 485

Anna begraves 3. juli 1740 samme sted
Kb. Hjørring, Øster Han, Øland, 1649 - 1777, opsl. 485

Inskription på gravstenen i Oxholm Kirke:
Under denne steen hviler den erlige og velagtet nu salige mand Ander Vognsen Krag fordum Bircke Dommer her paa Øland. Barn fød udi Aarup udi Torslev Sogn anno 1670 den 2 april. Boede og døde udi Knudegaarden 1 junii anno 1740 udi hans alders 70-de aar 2 maaneder Med sin kiere hustrue erlig do og gud elskende konne Anna Christensdatter. Baren fød udi Røgel udi Brovst sogn anno 1662 den 3 julii. Boede og døde udi Knudde gaar anno 1740 den 2 julii udi hendis alders 78 de aar. Gud give dennem med alle sande troende en gledelig og erefuld op standelse paa den yderste dag
(Ligger i Oxholm Kirke på Øland, et godt stykke oppe af midtergangen).

Hvis du har rettelser, tilføjelser eller andet, vil jeg blive glad for at høre fra dig. Skriv til mig
her